درباره ما

ماشین سازی هیدروچرم فعالیت خود را از سال ۱۳۶۲ در محلی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان فداییان اسلام  شروع کرده و در سال   ۱۳۸۱ به واحدی با ۸۴۵۰ متر مربع در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین انتقال یافت است.

هدف از ایجاد این مجموعه ساخت ماشین آلات چرمسازی سنگین بوده تا صنعت چرمسازی کشور را ارتقا دهد و تامیین نیاز صنایع چرمسازی داخلی و خارجی  نموده که منجر به صادارات بیش از ۳۰ دستگاه به کشورهای همسایه شده است.

در این میان ایجاد اشتغال برای ۳۰ نفر به صورت مستقیم وبیش از ۲۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم صورت گرفته است.

باور به تولید داخلی و استفاده از تجهیزات و متخصصین داخلی سر لوحه این واحد تولیدی بوده.

آموزش به نیروهای متخصص در جهت نگهداری و تعمیرات همواره در اولویت بوده.