دانه گیر

جدا سازی ذرات با ابعاد بزرگتر از 3 میلیمتر

اولین مرحله در تصفیه فاظلاب، حذف ذرات درشت یا مواد شناور و معلق می باشد که در واحدهای چرمسازی این عمل از طریق دستگاه دانه گیر صورت گرفته و موجب جلوگیری از ایجاد رسوب در کانال ها و شبکه فاضلاب صنعتی می گردد.

روش کار به این صورت است که کلیه مواد جامد موجود در فاضلاب خروجی از حوضچه های سپتیک، پشت صفحه مشبکی با روزنه های 3 میلیمتری جمع آوری شده توسط فرچه های نایلونی متحرک به سبد زباله منتقل می گردد.

  • مناسب برای انواع فاظلاب های صتنعی
  • تولید در دو مدل متفاوت جهت سازگاری با انواع کانال های خروجی
  • قابلبت کارکرد به صورت دستی و خودکار
  • اکثر قطعات از جنس استیل 316L , 314L
  • ابعاد خارجی (cm): 185L , 110W , 177H