آبگیر

استفاده از اینورتر برای کنترل سرعت و قدرت تیغ بازکننده چرم

کاهش مصرف برق تا 40 درصد در قسمت تیغ نسبت به مدلهای قدیمیتر

تنظیم اتومات پارامترهای کنترلی با توجه به ابعاد هر پوست با استفاده از هوش مصنوعی