پرس سیلندری

این دستگاه با استفاده از بالاترین تکنولوژی کمک به مراحل پایانی چرم سازی نموده که هم در چرم گاوی (سنگین) و چرمهای گوسفندی بزی (سبک) کاربرد دارد.

شاسی دستگاه در مدل ۱۰۰۰ تن از فولاد ۱۰ سانتی متر ساخته شده که در برابر نیروهای خمشی برشی و خستگی بسیار مقاوم بوده

سیستم ایمنی دستگاه با استفاده از پردهای نوری به گونه ای است که در هنگام بالا و پایین رفتن پرس هر گونه شی نزدیک میز حرکت شود دستگاه از کار ایستاده .

سیستم گرم کردن صفحه پرس بوسیله ۱۰ المنت انجام می شود که باعث تقسیم منظم دما شده و از طریق ۳ ترموسات در ۳ نقطه اندازه گیری می شود وقطع و وصل المنتها را کنترل می کند.

در مرحله زیر فشار رفتن از ۲ شیر هیدرولیک استفاده شده که در لحظه شروع هر دو شیر در مدار گرفته می شود برای افزایش سرعت و در لحظه ی زیر فشار رفتن یک شیر حذف می شود و باعث جلوگیری از ضربه می شود

مهمترین و حساس ترین قسمت دستگاه سیستم کنترل دستگاه می باشد که در آن از کامپیوتر (hmi) و صفحه نمایشگر لمسی (plc) قابل برنامه ریزی استفاده شده

کلیه پارامترهای دستگاه از قبیل   دما در چند نقطه ؛ساعت کار دستگاه ؛ ساعت روشن شدن المنتها ؛ امکان استفاده از حالت چند پرسه و تنظیم زمان و فشار مختلف برای هر مرحله؛امکان تنظیم صفحه در محل مورد نظر برای تعویض صفحه؛ تمام موارد ایمنی در کنترل دستگاه در این مجموعه قابل مشاهده و تغییر می باشد.طراحی نرم افزاری به گونه ای انجام شده که خطای اپراتور را به صفر رسانده و در صورت مشاهده هر گونه خطا ناشی از خرابی یا استفاده نادرست به سرعت دستگاه از کار ایستاده و خطای مورد نظر را نمایش می دهد.

 

1000t 500t مدل
میلیمتر ۷۵۰ ۵۰۰ قطر پیستون
اتمسفر ۲۳۰ ۲۵۰ فشار روغن
تن ۱۰۰۰ ۵۰۰ نهایت قدرت پیستون
میلیمتر ۱۳۷۰*۱۰۰۰ ۱۳۷۰*۱۰۰۰ ابعاد صفحه
کیلوگرم/سانتی متر مربع ۷۳ ۳۶.۵ فشار روی چرم نهایت
میلیمتر ۱۲۰ ۱۲۰ فاصله بین صفحات
کیلو وات ۳۰ ۲۸ توان برقی
تن ۱۹ ۱۲ وزن خالص
تن ۲۰ ۱۳ وزن با بسته بندی
متر مکعب ۱۳ ۱۳ فضای مورد نیاز حمل